KBT

950,00 kr

Vår KBT-terpaeut Sofia Grenevall erbjuder KBT-online för klienter som inte kan eller vill ha ett fysiskt möte. Du kan köpa tjänsten här eller kontakta henne på sofia@eliterehab.se alternativt tel: 0704-820010