KBT

Vid kognitiv beteendeterapi utgår man ifrån teorin tanke - känsla - handling.
Att varje tanke vi har föder en känsla och våra känslor föder våra handlingar/beteenden.
Alla våra beteenden leder till konsekvenser och vi är kanske inte alltid tillfreds med dessa. Genom olika tekniker arbetar vi fram alternativa beteenden som ger oss nya erfarenheter! Hemuppgifter är en väsentlig del av arbetssättet inom KBT.

KBT har, på vetenskapliga grunder visat sig fungera för både vuxna och barn för de flesta psykiska problem, ex depression, bipolär störning, ätstörningar, ångestsyndrom, paniksyndrom, social fobi, tvångssyndrom, posttraumatisk stresstörning, hypokondri, sömnstörningar, kronisk smärta, stressrelaterade problem, bl.a.

Sofia är utbildad steg 1 KBT terapeut på Kbt Svealand. Som steg 1 utbildad KBT terapeut ryms Sofias utbildning inom de krav som socialstyrelsen har för att man ska kunna verka inom rehabiliteringsgarantin då Sofia även har regelbunden handledning av leg. psykoterapeut med Kbt inriktning.

Pris

  • Normalt pris 900 kr/tillfälle

  • Pensionär, student och arbetssökande 650 kr/tillfälle

  • Sofia Grenevall
    KBT- Terapeut
    070-4820010