Massage

På Elite Rehab erbjuder vi ”klassisk” svenska massage. Vår massagebehandling syftar till att hjälpa mot smärtor och stelheter men även som en förebyggande behandling mot möjliga problem och besvär som kan uppstå framöver. Vi arbetar mycket med de besvär som uppstår genom vardagligt slitage på kroppen pga exempelvis stress, dålig ergonomi på arbetsplatsen eller höga arbetsbelastningar.

Klassisk svensk massage innebär muskeltöjning och specifika avspänningstekniker. Musklerna bearbetas genom strykningar och knådningar och används både i friskvårdande syfte och för rehabiliterande behandling av skador och besvär i muskler och leder.

Pris

  • 30 min480 kr       Student/pensionär   380 kr

  • 45 min 630 kr       Student/pensionär   530 kr

  • 60 min 730 kr       Student/pensionär   630 kr

  • 90 min 1010 kr       Student/pensionär   910 kr

  • Anders Friberg
    Dipl. massageterapeut
    076-349 40 04