Naprapat/Kiropraktor

Har du nackspärr eller vill ha hjälp med ryggen? Har du ischias, tennisarmbåge, diffusa knäledsbesvär, idrottsskador eller återkommande huvudvärk? Det är några av skälen för att söka hjälp hos en naprapat/kiropraktor - så att du kan komma tillbaka till ett aktivt liv utan smärta. Terapeuterna på Elite Rehab har en stor erfarenhet av besvär i rörelseapparaten. När du bokar en tid hos någon av oss så är du i trygga händer.
Naprapaten/kiropraktirorn behandlar både muskler och leder för att nå en bättre funktion och rörlighet i hela kroppen. Denna helhetssyn, där ortopedisk medicin kombineras med specifik kunskap om rörelseapparatens uppbyggnad och funktion, är själva kärnan i den manuella medicinen. En naprapat/kiropraktor arbetar främst med händerna och har flera manuella behandlingsformer att tillgå. Oftast kombineras ledinriktade behandlingstekniker, som manipulation och mobilisering med mjukdelsbehandling, som massage och stretching. Vid behov används även olika typer av elbehandlingar, som t ex TENS, akupunktur, u-ljud mm. För att nå ett varaktigt resultat följs behandlingen vanligen upp med individuella övningar, träningsprogram och råd om arbetsställningar.

 Vilka besvär behandlar en naprapat? Hur lång tid tar en behandling?
En behandling tar i regel 30–45 minuter. Vanligtvis avsätter naprapaten längre tid vid det första besöket för att ha möjlighet till en grundlig anamnes och undersökning.

Hur går behandlingen till?
Efter anamnesupptagandet och den noggranna undersökningen utförs behandlingen genom att kombinera manipulations- och mobiliseringstekniker med mjukdelstekniker som massage, bindvävstekniker och stretching. Vid behov används även elektroterapi. Inledningsvis inriktas behandlingen på att minska smärtan för att sedan återställa funktionen i rörelse- och stödjeorganen. Därefter läggs stor vikt vid att analysera och åtgärda bakomliggande orsaker, som t ex muskulär obalans eller brister i arbetsmiljön. Det senare görs med hjälp av individuellt anpassade träningsprogram och ergonomiska råd.
I vissa fall utförs även arbetsplatsanalyser. En mycket viktig del av behandlingen är att involvera patienten i tillfrisknandet och motivera till förändringar som ger långsiktiga resultat.

Hur många behandlingar behövs?
Den löpande utvärderingen visar att det normalt krävs 3 till 4 behandlingar per besöksorsak. Det är dock viktigt att poängtera att antalet besök varierar väldigt mycket då det påverkas både av besöksorsaken och av patientens aktuella status.

Pris

 • Normalpris 740 kr

 • Studerande, pensionär, arbetssökande640 kr

 • Gustav Ström
  Leg. naprapat
  08 - 847046

 • Peter Nilsson
  Leg. naprapat
  08 - 6584105

 • Per Byström
  Leg. Kiropraktor
  073 4311120