Träning/kost

Behöver du hjälp med att ta hand om din egen hälsa eller vill du hjälpa dina anställda till en hälsosammare livsstil samtidigt som du sänker ohälsotalen och minskar sjukskrivningarna? Vi erbjuder kost- och träningsprogram online samt träning individuellt eller i grupp utomhus både för företag och privatpersoner. Vi har arbetat med träning och utbildning i friskvårdsbranschen sedan 20 år tillbaka och vi bygger våra produkter/tjänster på beprövad erfarenhet och vetenskap.

Om du vill veta mer om våra tjänster eller om du har några frågor kontakta oss här:

Pris

  • Normalpris Personlig träning från:790 kr

  • Företag  1400kr

  • Gruppträning, Personlig Tränare, rehabiliterinsträning

    08 - 641 80 00

Vilka besvär behandlar en naprapat?

En naprapat förebygger, utreder och behandlar funktionsrubbningar och smärttillstånd i rörelse- och stödjeorganen. När samspelet mellan muskler, leder och nervsystem inte fungerar optimalt uppstår smärta. Exempel på smärttillstånd, som med gott resultat behandlas av naprapater, är nackspärr, spänningshuvudvärk, musarm, tennisarmbåge samt skulder-, axel-, ländryggs-, ischias-, knä-, hälsene- och käkledsbesvär.

Naprapatens professionella omhändertagande, baserat på helhetssyn och en brett upplagd behandling, ger en effektiv smärtlindring för patienten. Därigenom möjliggörs en snabbare återgång till arbetslivet efter sjukskrivning, vilket i sin tur gör naprapati intressant även ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.

Först ta bort smärtan. Sedan se till att den inte kommer tillbaka.
Behandlingen syftar primärt till att minska smärtan och återställa kroppens naturliga förmåga till rörlighet. Därefter läggs vikt vid att analysera och åtgärda bakomliggande orsaker som till exempel muskulär obalans eller brister i arbetsmiljön. Det senare görs med individuellt anpassade träningsprogram, råd om arbetsställningar och i vissa fall utförs även arbetsplatsanalyser. Sammantaget gör detta naprapatin till ett mycket effektivt behandlingssystem där man först minskar smärtan, sedan återställer funktionen och slutligen ser till att förebygga framtida besvär.